BANNER

980 x 260 px

“แบมบูเนาะ” อาหารอีสานกึ่งสำเร็จรูปคนไกลบ้านต้องลิ้มลอง

อัปเดตเมื่อ ก.ย. 24
“แบมบูเนาะ” คืออะไรเน้อ!!! แบมบู ก็ไม้ไผ่ ชาวอีสานก็จะเข้าใจได้ว่ามีไผ่ก็ต้องมีหน่อไม้ “แบมบูเนาะ” แปลเป็นภาษาอีสานก็ประมาณว่า “หน่อไม้เด้อ” ที่ใช้คำว่า แบมบู (Bamboo )ภาษาอังกฤษ ก็เพราะความตั้งใจว่าจะต้องส่งอาหารอีสานกึ่งสำเร็จรูปไปสู่ครัวโลกให้ได้ คุณตุ๊ก แก่นจันทร์ สมอุป เจ้าของบริษัทแก่นสยามอินเตอร์ เล่าถึงที่มาชื่อยี่ห้อ “แบมบูเนาะ”


คุณตุ๊ก เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการผลิตอาหารอีสานกึ่งสำเร็จรูป ว่า พื้นเพเกิดและเติบโตที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ช่วงฤดูฝนป่าแถบภูเขาจะมีหน่อไม้ขึ้นเต็มไปหมด ชาวบ้านจะเข้าป่าตัดหน่อไม้มาปรุงอาหาร รสชาติหน่อไม้สดมาทำเมนูซุปหน่อไม้ แกงหน่อไม้ เป็นอาหารสุดโปรดของคุณตุ๊ก จากความชอบทานหน่อไม้ก็คิดว่ากว่าจะได้ทานเมนูหน่อไม้ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก จึงคิดหาวิธีผลิตหน่อไม้แบบอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่แค่ฉีกซอง ใส่น้ำปรุงสุกไม่กี่นาทีก็ทานได้


หน่อไม้สดจากภูเขาต้องนำมาเผาไฟอย่างนี้ก่อน

สำหรับกระบวนการผลิตนั้นคุณตุ๊ก ให้ความสำคัญตั้งแต่การหาวัตถุดิบต้องเป็นหน่อไม้ภูเขาธรรมชาติเท่านั้น โดยจะรับซื้อหน่อไม้จากชาวบ้านซึ่งจะเก็บหน่อไม้ภูเขาได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝน เมื่อได้วัตถุดิบชาวบ้านจะนำหน่อไม้ไปเผาแล้วนึ่งใส่ถุงหุ้มแล้วนำมาขายให้บริษัท
ช่วงเริ่มทดลองผลิตภัณฑ์คุณตุ๊กเล่าว่า ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์ SME จังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์ SME ไทย และที่สำคัญได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบพัฒนาที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดสอบตั้งแต่วัตถุดิบหน่อไม้จะต้องใช้ยอดอ่อนมาทำซุปหน่อไม้ ส่วนที่แข็งหน่อยจะนำไปทำแกงหน่อไม้ และส่วนข้อรอยต่อแข็งจะนำไปผลิตเป็นข้าวเกรียบ การทดลองจะทำตั้งแต่เวลาที่ใช้ในการอบหน่อไม้ต้องอบแห้งขนาดไหน ถ้าใส่น้ำต้องคืนตัวในกี่นาที ที่จะทำให้ยังคงรสชาติ เนื้อสัมผัสของหน่อไม้ให้ยังกรอบ ไม่เหนียว ที่สำคัญอาหารต้องไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส และเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อแบมนูเนาะ แล้ว 4 ผลิตภัณฑ์ ทั้งซุปหน่อไม้,แกงหน่อไม้,ข้าวเกรียบหน่อไม้ และ ผงเครื่องแกง