BANNER

980 x 260 px

"แรมโบ้" ประกาศลาออกจาก "พรรครวมไทยสร้างชาติ" เพื่อภาพพจน์ที่ดี - ไม่ให้เกิดความด่างพร้อยต่อพรรคฯ


นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ "แรมโบ้อีสาน" อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า


“เรียน สื่อมวลชนที่รักทุกท่าน


ตามที่มีข่าวเรื่องคลิปเสียงผมกับนางจุรีพรสินธุไพร ตามปรากฏเป็นข่าวที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้นในเรื่องนี้ผมได้แสดงยืนชัดเจนในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของผมเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง โดยการลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองแล้วนั้น


เพื่อให้ภาพพจน์และการขับเคลื่อนของ "พรรครวมไทยสร้างชาติ" เป็นไปในทางที่ดีในสายตาพี่น้องประชาชน ไม่ให้เกิดความด่างพร้อยเสียหายต่อทางพรรคฯและความลำบากใจต่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ และผมต้องการให้พรรคเป็นที่ยึดโยงและเป็นสถาบันหลักสำคัญ ได้ทำงานตามนโยบายตอบสนองให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในภายภาคหน้าได้อย่างราบรื่นตามเจตนารมณ์ของพรรคฯ


ผมจึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป


จึงขอเรียนแจ้งสื่อมวลชนมาเพื่อทราบ


นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 28 เมษายน 2565”

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px