BANNER

980 x 260 px

แผ่นดินไหวขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่ประเทศลาว สะเทือนถึงไทย


เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณประเทศลาว เมื่อเวลา 04.06 น. ช่วงเช้าวันนี้ (20 ธันวาคม 64) ห่างจากบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงจ.น่าน และยังสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงไทยอีกหลายจังหวัดภาคเหนือ และ อีสาน อาทิ จ.เลย จ.ขอนแก่น จ.เชียงราย จ. ลำปาง จ. แพร่ จ.พะเยา จ.อุตรดิตถ์ จ. อุดรธานี ที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวของแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเสียหาย


นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นอีก 2 ครั้ง ในบริเวณเดียวกัน 04.12 น. ขนาด 3.5 และเวลา 05.35 น. ขนาด 2.4

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px