BANNER

980 x 260 px

เลี้ยงไก่ตามลุง 1เดือนได้ไข่ 20ฟอง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แนะนำให้เลี้ยงไก่บ้านละ 2 ตัว เราจึงคำนวนให้ว่าเลี้ยงไก่ตามลุงตู่ได้ไข่ไก่ เท่าไหร่ ต้นทุนเท่าไหร่ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px