BANNER

980 x 260 px

เริ่ม 1 ก.ค.นี้! ถอดแมสก์ได้ในที่โล่งแจ้ง - ไม่แออัด ตามความสมัครใจ - เปิด "ผับ บาร์" ถึงตี 2


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกการลงทะเบียนแบบไทยแลนด์พลัส และ ตม.6 เฉพาะการเดินทางทางอากาศ รวมถึงให้ยกเลิกเงินประกันสุขภาพ


ส่วนการถอดหน้ากากอนามัย ที่ประชุม ศบค. พิจารณาว่าให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยเฉพาะในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเท สามารถถอดหน้ากากได้ แต่สำหรับพื้นที่แออัด เป็นห้องแอร์ ก็ยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะพนักงานบริการยังควรใส่หน้ากากอนามัย หรือ การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2000 คน เช่น การจัดคอนเสิร์ต ยังต้องมีการขออนุญาต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย


ขณะที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ประชุมศบค.เห็นชอบให้เปิดบริการ ถึงเวลา 02:00 น. และอนุญาตให้ยกเว้นปลดล๊อคการขายสุราในโรงแรม ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. โดยให้ขายได้ และยังพิจารณาให้ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศเป็นพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px