BANNER

980 x 260 px

เพื่อไทย" ลงมติ ขับ 2 ส.ส. "ศรัณย์วุฒิ - พรพิมล" พ้นพรรค มีผลทันที


วันนี้ 12 ตุลาคม 2564 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เพื่อพิจารณาความผิด 2 ส.ส. คือนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ที่โหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา


โดยในที่ประชุมกรรมการบริหารและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้มีมติ ขับ" นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ" ส.ส.อุตรดิตถ์ และ "นางพรพิมล ธรรมสาร" ส.ส.ปทุมธานี ให้พ้นจากสมาชิกพรรค ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 โดยใช้เสียง 3 ใน 4 คือ 108 เสียง ซึ่งมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหลังจากนั้นพรรคจะแจ้งให้ทั้ง 2 ท่าน ได้ทราบ ซึ่งทั้ง 2 ส.ส. มีเวลา 30 วัน ในการหาสังกัดใหม่

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px