BANNER

980 x 260 px

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4" เริ่มแล้ววันนี้ - ผู้ใช้รายเดิมกดยืนยัน ผ่าน "เป๋าตังค์"


โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการที่ทางภาครัฐต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยว ภายในประเทศช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยมีระยะเวลาของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565


ทั้งนี้การเริ่มลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน) เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน


-บุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนขั้นตอนการลงทะเบียน


-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน แล้วให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันต้องลงทะเบียนใหม่ (เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป เวลา 06.00-20.00 น.)


-รับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ


-กรอกข้อมูลส่วนตัว (กรอกข้อมูลให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)


-กรอก OTP เพื่อยืนยันรายการ ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียน


-ระบบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการลงทะเบียน

โดยผลการลงทะเบียนจะแจ้งผ่าน SMS เมื่อได้รับแจ้งการลงทะเบียนแล้วจึงเริ่มยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตังได้ พร้อมกับผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ


ทั้งนี้รัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ต่อห้อง ต่อคืน จำกัดคนละไม่เกิน 10 สิทธิ รวม 2 ล้านสิทธิตลอดโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับคูปองส่วนลดอาหาร-ท่องเที่ยว 40% สูงสุด 600 บาทต่อวัน และค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร รวม 1 ล้านสิทธิ สามารถเปิดสำรองห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 23 พ.ค. 2565 เข้าพักตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึง 31 ธ.ค. 2565 คนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันก่อน

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px