BANNER

980 x 260 px

"เต้" ไม่ทน! โพสต์ถอด "อัจฉริยะ - ทนายกฤษณะ" ออกจากที่ปรึกษากฎหมายพรรค


นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ ส.ส.เต้ ได้โพสต์คำสั่งพรรคไทยศรีวิไลย์ถอด "อัจฉริยะ-ทนายกฤษณะ" พ้นที่ปรึกษากฎหมายพรรค ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งมีเนื้อหาว่า


"เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต ของ นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ แตงโม ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และ นานาชาติ ต้องการค้นหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนฯ


พรรคไทยศรีวิไลย์ทราบว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ออกจากที่ปรึกษากฎยกฎหมายพรรค ตามรายชื่อต่อไปนี้


1. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

2. นายกฤษณะ ศรีบุญพิมม์สวย


ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป "

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px