BANNER

980 x 260 px

"หมอยง" เผย ต้องมีการตรวจเลือดเท่านั้นถึงจะรู้ หลังพบคนไทยติดโควิดแต่ไร้อาการใดๆ


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง โควิด-19 การติดเชื้อแบบไม่มีอาการ โดยระบุข้อความว่า


"การติดเชื้อโควิด 19 อย่างที่ทราบกัน ส่วนใหญ่จะมีอาการน้อย เป็นแบบรูปพีระมิดที่ฐาน จะเป็นพวกที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ในกลุ่มสีเขียว อาจร้อยละ 90 หรือมากกว่า โดยเฉพาะในสายพันธุ์โอมิครอน แต่จะมีจำนวนหนึ่งที่มีอาการมาก อยู่บนยอดของพีระมิดที่เป็นส่วนน้อย จะเป็นผู้สูงอายุ หรือโรคประจำตัว


จากการศึกษาในเด็ก 5-11 ปี ที่มารับการฉีดวัคซีน ในโครงการของศูนย์ โดยการคัดเลือกผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน หรือกลุ่มเสี่ยง ในจำนวน 80 ราย ยังพบว่า มีถึง 5 ราย ที่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีการติดเชื้อมาก่อน โดยไม่มีอาการใดๆ มาก่อนเลยทั้งสิ้น คือการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ ผลการตรวจเลือดตรวจพบ ภูมิต้านทานต่อ นิวคลีโอแคปสิด และ สไปรทโปรตีน เป็นการบ่งบอกว่าเป็นการติดเชื้อมาก่อน ภูมิที่ตรวจพบไม่ได้เกิดจากวัคซีน


ในประชากรไทย จึงมีจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ นอกจากการตรวจเลือดเท่านั้น จึงจะทราบได้ว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่


การประเมินสำรวจ ว่าประชากรไทยเคยติดเชื้อมาแล้วเท่าไหร่ สามารถทำได้โดยการตรวจจากเลือด หาภูมิต้านทานต่อ นิวคลีโอแคปสิด แต่จะมีจุดอ่อนอยู่ที่ว่าภูมิต้านทานต่อ นิวคลีโอแคปสิด จะอยู่ไม่นาน โดยการตรวจหลังการติดเชื้อ มานานแล้ว 1 ปี จะตรวจพบเพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การตรวจหาภูมิต้านทานต่อ สไปรทโปรตีน ที่อยู่ได้นานกว่า ก็จะต้องแยกจากผลของวัคซีนหรือการติดเชื้อ โดยใช้ประวัติเข้ามาช่วยว่าเคยฉีดวัคซีนมาแล้วหรือยัง


ประเทศไทยน่าจะได้มีการสำรวจ ว่าประชากรไทยติดเชื้อไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่ โดยการตรวจเลือด ก็จะประเมินการติดเชื้อไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือมากน้อยแค่ไหน"

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px