BANNER

980 x 260 px

ศาลให้ประกัน "สุเทพ" 1 ล้านบาท คดีทุจริตสร้างโรงพัก


วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำสำนวนเอกสารหลักฐาน พร้อมตัวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กับพวก มายื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


โดย ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง นายสุเทพ จำเลยที่ 1, พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จำเลยที่ 2, พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ จำเลยที่ 3, พ.ต.ท.สุริยา แจ้งสุวรรณ์ จำลยที่ 4, บริษัท พีซีซีดีเวลลอปเม้นท์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด จำเลยที่ 5 และนายวิศณุ วิเศษสิงห์ จำเลยที่ 6 ในคดีหมายเลขดำ อม.22/2564


โดยกล่าวหาว่า เมื่อระหว่างวันที่ 9 มิ.ย.52 - วันที่ 18 เม.ย.56 จําเลยที่ 1-2 เปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จํานวน 396 แห่ง จากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียว จําเลยที่ 5 เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่ 6 ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติ จําเลยที่ 3-4 ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ต่อมาจำเลยที่ 5 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสียหาย


ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1, 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ลงโทษจำเลยที่ 3, 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 , 157 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10, 12 กับลงโทษจำเลยที่ 5, 6 ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทําความผิดดังกล่าว


ซึ่งภายหลังยื่นฟ้องแล้ว จําเลยที่ 1, 2, 3, 4, 6 ที่ได้เดินทาง มาศาลในวันนี้ ก็ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว สำหรับคดีนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้กำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งแรก (สอบคำให้การจำเลย) ในวันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา 09.30 น.


ทั้งนี้ จำเลยทั้งหมดยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวศาลตีราคาประกันคนละ1ล้านบาท กำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นได้รับอนุญาตจากศาล

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px