BANNER

980 x 260 px

ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน "5 อดีตแกนนำ กปปส." พ้นสภาพ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ


วันนี้ 8 ธันวาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ของ 5 แกนนำ กปปส.ประกอบด้วย นายชุมพล จุลใส , นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ , นายอิสสระ สมชัย , นายถาวร เสนเนียม , นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ


โดย นายชุมพล จุลใส ผู้ถูกร้องที่ 1 สิ้นสุดลงตามมาตรา มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) (6) และมาตรา 96(2) นายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงตามมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (6)


นายอิสสระ สมชัย ผู้ถูกร้องที่ 3 สิ้นสุดลงตามมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) (6) และมาตรา 96(2) นายถาวร เสนเนียม ผู้ถูกร้องที่ 4 สิ้นสุดลงตามมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (6) และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้ถูกร้องที่ 5 สิ้นสุดลงตาม มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) (6) และมาตรา 96(2)


โดยคำวินิจฉัยตอนหนึ่งระบุว่า เมื่อข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (6) ซึ่งใช้คำว่าต้องคำพิพาษาให้จำคุก และถูกคุมขังโดยหมายของศาลโดยไม่มีคำว่าถึงที่สุด จึงมีความหมายว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุกเท่านั้น โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน


คดีของผู้ร้องทั้ง 5 ภายใต้บังคับรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (6) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(13)


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px