BANNER

980 x 260 px

ศบค.เคาะแล้ว! ลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม - ตี 3 เริ่ม 16 ต.ค. นผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2564 เห็นชอบปรับโซนสีพื้นที่ควบคุมการระบาดโควิด-19 ใหม่ ดังนี้


- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ปรับลดจาก 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ปรับลดจาก 37 จังหวัด เหลือ 30 จังหวัด

- พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ปรับเพิ่มจาก 11 จังหวัด เป็น 24 จังหวัด


พร้อมปรับเวลาเคอร์ฟิว จากเวลา 22.00 น.-04.00 น. เป็น 23.00 น. – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นับตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2564


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px