BANNER

980 x 260 px

รมว. แรงงาน เตรียมชง ครม. 21 ธ.ค.นี้ จ่ายเยียวยาโควิดกลุ่มธุรกิจบันเทิง คนละ 5 พันบาท


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงถึงมาตราการเยียวผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรีกลางคืนจากผลกระทบดควิด-19 ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ธ.ค.นี้ จากนั้นเริ่มเยียวยาก้อนแรกวันที่ 29 ธ.ค.2564 อัตราคนละ 5,000 บาท 1 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์


เบื้องต้นมีผู้เข้าข่ายได้รับการเยียวยาประมาณ 1.2 แสนราย และโครงการเยียวยาจะเสร็จในเดือน มี.ค.2565 ส่วนผู้ที่รายชื่อตกหล่นให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ภายในวันที่ 14 ม.ค.2565 และให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 เพื่อที่จะรับเงินเยียวยาในรอบถัดไป


นางสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนักดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงที่อยู่ภายในร้าน หรือมีกิจการที่นายจ้างนำเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าเป็นนักดนตรีจริงๆ รวมถึงศิลปะการแสดงอื่นๆ ทั้ง ลิเก ตลกก็สามารถเข้ามาขอการรับรองเพื่อขอรับการเยียวยารอบ 2 ได้เช่นกัน


การจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 จะจ่ายให้กับกลุ่มผู้ประกันตนรายใหม่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและได้รับผลกระทบจะจ่ายเงินเยียวยาไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 2565 และในรอบ 3 จะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 2565

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px