BANNER

980 x 260 px

"มิ่งขวัญ" ประกาศลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ กลางสภา ระหว่างอภิปรายทั่วไปซักฟอกรัฐบาล


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ ประกาศลาออกกลางสภา โดยกล่าวในตอนท้ายของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงคะแนนว่า “ผมขอลาออก หลังอภิปรายจะเดินไปยื่นหนังสือกับประธานสภาฯ ผมจะออกไปทำหน้าที่นอกสภา ออกไปพิสูจน์ว่าแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาล ความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขหรือไม่”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้นผู้ทำหน้าที่ประธานสภาคือ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา ได้ทักท้วงว่า น่าเสียดาย แต่นายมิ่งขวัญตอบว่า ไม่เป็นไร ขอขอบคุณทุกคน


ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ทำหนังสือประกาศการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน้าพรรค โดยให้เหตุผลว่า เนื่องการการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่า การบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจกาทำงานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน


“กล่าวคือข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชน และสื่อต่างๆ ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม จึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่”


การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ อนึ่งการที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 5 คนนั้น


ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 คน จะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยได้ให้ไว้กับประชาชน ตามที่เคยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกๆ โอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ต่อ ชาติ ศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2562 เป็นต้นไปดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px