BANNER

980 x 260 px

มติ คกก.ควบคุมยาเสพติด ปลดล็อกกัญชาพ้นยส.5 ส่งไม้ต่อบอร์ด ป.ป.ส. 25 ม.ค.นี้


วันนี้ (20 มกราคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. พร้อมด้วยนพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. … ในประเด็นการถอดกัญชา กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ยส.5) ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวดังกล่าว มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ สธ. ร่วมฟังรายละเอียดด้วย


นพ.ธงชัย กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ประชุมหารือกันตามที่ทราบกันว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณารายชื่อยาเสพติดในแต่ละประเภท ว่าสารใดบ้างจะอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 โดยวันนี้เป็นการประชุมที่ประกอบด้วยกรรมการจากหลายภาคส่วน อาทิ อธิบดีจากทุกกรมของ สธ. ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายกสภาการแพทย์แผนไทย นายกสภาเภสัชกรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 28 คน มาร่วมกันพิจารณา ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ทางคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บอร์ด ป.ป.ส.) เห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 13.00-14.00 น.


“วันนี้ชัดเจนว่า กรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างที่คณะอนุกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอมา ขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าสู่คณะกรรมการ ป.ป.ส. พิจารณาเพื่อประกาศยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5” นพ.ธงชัย กล่าว


ด้าน นพ.วิทิต กล่าวว่า เราพิจารณาร่างการประกาศชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. … อาศัยอำนาจประมวลยาเสพติดฯ ต้องเรียนว่าจะมี 2 ข้อใหญ่ๆ คือ 1.การระบุชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5 ได้แก่ พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย หรือพืชเห็ดขี้ควาย และ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้นที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษคือ ก.สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง เฉพาะที่ได้จากการอนุญาตปลูกในประเทศ ในทุกส่วนที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก และ ข.สารสกัดจากเมล็ดกัญชา กัญชง ที่ได้จากการปลูกในประเทศเช่นกัน


“เราพิจารณาตามเจตนารมณ์ของพระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ไม่มีกัญชา อยู่ในยาเสพติดอีกแล้ว ต้องเน้นย้ำในส่วนนี้ ขั้นตอนต่อไปคือเสนอไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในวันที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 13.00 น. ที่มีท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ หลังจากผ่านแล้ว ก็จะเสนอต่อมาที่ รมว.สาธารณสุข เพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป” นพ.วิทิต กล่าว


ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อผ่านแล้วกัญชาจะสามารถปลูกเพื่อใช้ในทุกส่วนหรือไม่ นพ.วิทิต กล่าวว่า หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งตามเจตนารมณ์ของประมวลยาเสพติดฯ คือ ไม่มีกัญชา เป็นยาเสพติด แล้วในร่างดังกล่าว ก็ไม่ระบุชื่อกัญชาในยาเสพติดแล้ว ฉะนั้น จะมีเพียงสารสกัดที่มี THC มากกว่า 0.2% โดยน้ำหนัก ที่ยังเป็นยาเสพติด


เมื่อถามถึงการครอบครองหรือการค้า จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไป นพ.ธงชัย กล่าวว่า หากกฎหมายไม่ระบุเป็นยาเสพติดต่อไปแล้ว ก็ไม่เป็นโทษทางกฎหมาย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px