BANNER

980 x 260 px

"พาณิชย์" เตรียมถก "กรมปศุสัตว์ แก้ปัญหา "ราคาเนื้อหมู" หลังล่าสุดทะลุโลละ 200 บาท


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหมูเนื้อแดง พบว่า ขณะนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่งในตลาดสดทั่วๆไปอยู่ที่ 160-180 บาท/กก. และกรณีที่เป็นเขียงหรือตลาดสดเล็กๆ ที่รับมาเป็นทอดที่สอง หรือทอดที่สาม มีราคาปรับสูงขึ้นอีก 10 -20 บาท/กก. ส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่ 139-145 บาท/กก.


ทั้งนี้ จากการประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พบว่าขณะนี้ปริมาณหมูที่เข้าสู่ตลาดลดลงทำให้มีพ่อค้าเสนอแข่งราคารับซื้อสูงขึ้น ในเบื้องต้นกรมการค้าภายใน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายเดิมเป็นลำดับแรก


ส่วนปัญหาด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ตลาดลดลง กรมปศุสัตว์ จะได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานการณ์ โดยกรมการค้าภายในจะได้ร่วมพิจารณาและกำหนดมาตรการ และแนวทางการดูแลปริมาณและราคาที่เหมาะสมต่อไป


อย่างไรก็ตาม โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot14 (หมูเนื้อแดง) จำหน่ายในราคา 130 บาท/กก. จำนวน 667 จุดทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564


ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร สามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px