BANNER

980 x 260 px

พร้อมยัง? พรุ่งนี้ไข่ไก่ขึ้นราคา ฟองละ 20 สตางค์ หรือ แผงละ 6 บาท


สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม โดยระบุว่า สมาคมฯ ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 10 มกราคม 2565 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3 บาท โดยไข่ไก่จะปรับราคาขึ้น 20 สตางค์ ต่อ ฟอง หรือ 6 บาท ต่อ แผง


โดยทางสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ รับซื้อ 3บาท/ฟอง , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ราคา 3.00 บาท/ฟอง , ร่วมมิตร (สุทธิสาร) รับซื้อ 2.90 บาทต่อฟอง ส่วนสหกรณ์ ชมรม สมาคมอื่นๆ ยังไม่มีข้อมูล

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px