BANNER

980 x 260 px

ฝ่ายค้านเตรียมเปิดศึกซักฟอกรัฐมนตรีรายตัว ชี้นายกฯบริหารงานล้มเหลวทุกด้านฝ่ายค้านสรุปประเด็นการยื่นญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตามมาตรา 151 ชี้ รัฐบาลบริหารผิดพลาดก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน


นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าวันนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านผ่านระบบซูม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายวัน มูหะหมัด นอร์มะทา

หน.พรรคประชาชาติ

2.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หน.พรรคเสรีรวมไทย

3.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ

4.นายนิคม บุญวิเศษ

หน.พรรคพลังปวงชนไทย

5.นายชัยธวัช ตุลาชน

เลขาธิการพรรคก้าวไกล

6.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

เลขาธิการพรรคประชาชาติ

7.นายภูมิธรรม เวชยชัย

8.รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

9.นายพิชัย นริพทะพันธุ์

10.นายวิรัตน์ วรศสิริน

11.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

12.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล


โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1.พรรคร่วมฝ่ายค้านสรุปจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยในชั้นต้น

ยืนยัน ยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรี

ซึ่งถือเป็นผู้ถูกอภิปรายหลักเพราะเป็นศูนย์รวมของปัญหาและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทั้งปวงของประเทศ