BANNER

980 x 260 px

"บิ๊กตู่" สั่งด่วน! มอบ "วิษณุ" เร่งหา "วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก"


นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวัน/เทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ ต่อไป


ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564 ประกอบด้วย


- ภาคเหนือ คือวันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)

- ภาคอีสาน คือ วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)

- ภาคใต้ คือ วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (ประเพณีสารทเดือนสิบ)

- ภาคกลาง คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 (เทศกาลออกพรรษา)


โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมแนบประกาศประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3 )ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว


นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา​ ชลบุรี​ ระยอง​ จันทบุรี​ ตราด​ นครนายก​ ปราจีนบุรี​ สระแก้ว​


พล.อ.ประยุทธ์เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมี่อทราบว่า รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ ฯ พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญภายช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก


สำหรับภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อพี่น้องประชาชน จะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอี่น ๆ ของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px