BANNER

980 x 260 px

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ พบปชช.เชื่อเป็นเกมการเมือง หลัง "สภาล่ม"


“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่


- ร้อยละ 43.44 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ “สภาล่ม”

- รองลงมา ร้อยละ 42.37 ระบุว่า รัฐบาล

- ร้อยละ 37.94 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้าน

- ร้อยละ 32.60 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

- ร้อยละ 14.66 ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย

- ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ประธานวิปรัฐบาล นายนิโรธ สุนทรเลขา

- ร้อยละ 11.83 ระบุว่า ประธานวิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง

- ร้อยละ 2.29 ระบุว่า ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบ

- และร้อยละ 7.10 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ “สภาล่ม”


- ร้อยละ 49.85 มองว่า เป็นเกมการเมืองของกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล

- รองลงมา ร้อยละ 31.98 ระบุว่า มี ส.ส. จำนวนหนึ่ง ไร้สามัญสำนึกในการทำหน้าที่ภายในรัฐสภา

- ร้อยละ 16.03 ระบุว่า วิปรัฐบาล ไม่มีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 11.91 ระบุว่า มี ส.ส. จำนวนหนึ่ง ขี้เกียจสันหลังยาว

- ร้อยละ 8.17 ระบุว่า รัฐบาลต้องการเตะถ่วงกฎหมาย

- ร้อยละ 4.89 ระบุว่า วาระการประชุมไม่ดึงดูดใจให้เข้าประชุม

- ร้อยละ 4.35 ระบุว่า วิปฝ่ายค้าน�ไม่มีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 2.82 ระบุว่า สภาล่มเป็นอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิด

- และร้อยละ 2.29 ระบุว่า ส.ส. จำนวนหนึ่งมีภาระหน้าที่อื่น ที่สำคัญกว่าต้องทำ


ความเห็นเรื่องวิธีแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ “สภาล่ม”


- ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ลงโทษตัดเงินเดือน สวัสดิการ ส.ส. ที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- รองลงมา ร้อยละ 22.82 ระบุว่า ลงโทษตัดสิทธิทางการเมือง ส.ส. ที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- ร้อยละ 22.29 ระบุว่า ลงโทษไล่ออกจากตำแหน่ง ส.ส. ในกรณีที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- ร้อยละ 17.71 ระบุว่า ลงโทษปรับเงิน ส.ส. ทุกครั้งที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ลงโทษประจานชื่อผู้ขาดประชุมสภาต่อสาธารณะ

- ร้อยละ 14.20 ระบุว่า ลงโทษยุบพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนด

- ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ไม่มีวิธีใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

- และร้อยละ 2.98 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px