BANNER

980 x 260 px

นายกฯ สั่งเตรียมใช้ "รถไฟ-รถทหาร-บขส." ขนส่งสินค้าแทนรถบรรทุกหากเกิดปัญหา ลั่น อย่ากดดัน


การประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ อนุมัติการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้รักษาเสถียรภาพน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร สำรองไว้ใช้ในช่วง 4 เดือนข้างหน้า เนื่องจากปัจจุบันสถานะของกองทุนน้ำมันติดลบแล้ว โดยที่ผ่านมา กองทุนน้ำมันฯ ใช้เงินไปเดือนละประมาณ 3 พันล้านบาท ในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร


ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นำรถบรรทุก 500 คัน ไป บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน กดดันให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25 บาทว่า ยืนยันต้องตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ได้ลิตรละ 30 บาท ถ้าราคาน้ำมันลดลงสถานการณ์ก็จะได้ดีขึ้น ปัจจุบันตรึงไว้ที่ลิตรละ 30 บาทก็ใช้เงินเดือนละ 3,000 ล้านบาทแล้ว ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ วันนี้ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อสำรองการใช้จ่ายในช่วง 4 เดือนข้างหน้า ซึ่งถ้าราคาน้ำมันลดลงก็จะไม่มีปัญหา ทุกอย่างอย่าง