BANNER

980 x 260 px

ด่วน! ประกาศปิด "ถ้ำนาคี" 11-17 ก.พ. 65 หลังพบไกด์-นักท่องเที่ยว ติดโควิด 7 ราย


เฟซบุ๊กเพจ "อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand" ได้โพสต์ประกาศ เรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยระบุว่า เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อยืนยันโดยเป็นอาสานำเที่ยว และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำนาคี" ตั้งแต่วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 7 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก


อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และ 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565


สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองเครื่องบิน จองตั๋ว หรือเดินทางมาถึงแล้ว ให้นำหลักฐานดังกล่าว มาเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ขัดข้อง ทางอุทยานจะให้เข้าพื้นที่ได้เป็นกรณีๆ ไป และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีหลักฐานตามด้านบนจะต้องได้รับการตรวจ ATK ที่จุดลงทะเบียนเข้าอุทยาน และผลเป็นลบ นำไปยื่นเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อีก 1 อย่างด้วย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px