BANNER

980 x 260 px

ด่วน!คกก.โรคติดต่อ เสนอเปิดประเทศอย่างปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ ปรับโควิด-19สู่การเป็นโรคประจำถิ่น


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8 /2564 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม โดยมีบทสรุปการประชุมที่สำคัญ

4 เรื่องสำคัญ โดยจะนำเสนอต่อ ศบค.เพื่อสั่งการดำเนินการต่อไป

มติแรกคือ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ smart control and living with covid เป็นการเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่าน จากภาวะวิกฤตที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้มีผู้ป่วยไม่เกินเป้าหมายที่ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับ คือ การต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับเชื้อ โควิด-19 ต่อไป จากเดิมที่มีระบาดทั่วโลก ต่อจากนี้ จะเข้าสู่การเป