BANNER

980 x 260 px

ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้! เตรียมนำแรงงานข้ามชาติเข้าทำงานในไทย สอดรับเปิดประเทศ


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์ปัญหาลักลอบเข้าเมืองอย่างใกล้ชิด สั่งการเตรียมวิธีการนำเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมกับเตรียมความพร้อมให้นายจ้างและสถานประกอบการในประเทศมีแรงงานในกิจการเพียงพอ สอดรับกับการเปิดประเทศ


ซึ่งจะเปิดให้นายจ้างยื่นคำร้องขอนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศ (Demand) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยนายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่กักตัว มีค่าใช้จ่ายรวมในการนำเข้าฯ ระหว่าง 11,490-22,040 บาทต่อแรงงานข้ามชาติ 1 คน


สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้จัดหาวัคซีน และฉีดให้ในวันสุดท้ายของการกักตัว และจะประสานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่คนต่างด้าวด้วย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px