BANNER

980 x 260 px

"ซิลลิค ฟาร์มา" ยัน "โมเดอร์นา" ล็อตแรก 5.6 แสนโดส ถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้


แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่าในประเทศไทย แจ้งว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จำนวน 560,000 โด๊ส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย


บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่ารวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโด๊ส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโด๊ส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px