BANNER

980 x 260 px

คปภ. ย้ำชัด! ประกันโควิด "เจอ จ่าย จบ" ห้ามยกเลิก


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยแล้วนั้น ทางคปภ.จะยึดหลักที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยมากที่สุด โดยคปภ.ยืนยันว่าคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 38/2564ในการห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย


“ประเด็นที่หารือแล้วยังมีบทสรุปไม่สอดคล้องกันคือการที่สมาคมขอให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิ์การยกเลิกกรมธรรม์ เพราะสามคมมีข้อเสนอมาให้ยกเลิกแต่ไม่เสนอแนวทางแก้ไขมาให้ ซึ่งเรายังยึดประโยชน์ของผู้เอาประกัน และคำสั่งจะยังมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์จะต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายเท่านั้น”


ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทเดอะวันประกันภัยหลังจากที่เข้ามาหารือร่วมกันแล้วบริษัทก็รับทราบถึงแนวทางของคปภ.โดยจะไม่สารถบังคับให้ผู้เอาประกันยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน เพราะฉะนั้นกรณีการส่งข้อความและผู้เอาประกันภัยไม่ตอบรับภายใน7วันถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ ขณะที่การจ่ายสินไหมของเอเชียประกันภัยกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินของกองทุนต่อไป


อย่างไรก็ตามหากบริษัทประกันภัยมีทางเลือกที่ดีกว่าและตอบสนองความความต้องการของลูกค้าสามารถกระทำการได้แต่ต้องได้ได้รับความยินยอมของผู้เอาประกัน

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px