BANNER

980 x 260 px

กทม. ผ่อนปรน เริ่มวันนี้! "ดื่มแอลกอฮอล์ " ในห้าง-งานสัมมนา-โรงแรม-งานจัดเลี้ยง ได้ถึง 5 ทุ่ม


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามคำสั่ง กทม.ฉบับที่ 51 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) โดยมีเนื้อหาระบุถึง เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขนั้น ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมมีติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


การให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด


และอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานได้ เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานระดับ SHA PLUS ในเวลา ไม่เกิน 23.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px